תקנון האתר

תקנון  ותנאי שימוש באתר  BabyFirstID   - בייבי פירסט אידי

 

אתר BabyFirstID  הינו אתר על רשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית.

האתר בבעלות הדר טוביס מס' עוסק 024231086

כל המבצעת פעולה באתר מצהירה כי היא מודעת לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלת אותם, וכי לא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמה מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

 

התקנון מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים

 

1.         המוצר המוצע

1.2  האתר מוכר מוצר ייחודיי שמבוסס על הזנת פרטים של תינוק/ת, בחירת עיצוב מתוך מבחר עיצובים ייחודיים, והדפסת הפרטים כפי שהוזנו על גבי תמונה, ניתן להדפיס את התמונה שהתקבלה, על גבי חומרים שונים המפורטים באתר.

1.3  בסיום התהליך, המפורט בסעיף מעל ישלח המוצר לכתובת הנמען כפי שהוזנה ע"י הלקוחה.  

2.      פרטים אישיים

2.1 בעת ביצוע הפעולה באתר תידרש הלקוחה להכניס למערכת את הפרטים הבאים : שם מלא, טלפון, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.

1.         פרטי כרטיס האשראי של הרוכשות מועברים ומוצפנים אל חברת כרטיסי האשראי ואינם נשמרים לאחר ביצוע הסליקה.

2.         בעלת האתר תימנע ככל האפשר ממסירת פרטי הגולשת האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשתה הגולשת באתר . במקרה זה רשאית בעלת האתר למסור את פרטי הגולשת לצד הטוען כי נפגע ממנה או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

2.4  האתר רשאי להשתמש בפרטי הגולשת לצורך שיפור השירותים שהוא מציע לה באתר, וכן ליצירת קשר עמה.

2.5  רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המזמינה, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, יהווה אישור על קליטת ההזמנה. הרישום במחשבי האתר יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות

 

2.6   כמו כן האתר רשאי להעביר את פרטי הלקוחה במקרים הבאים:

העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב.

העברת פרטי הנמען/נמענת כפי שהוזמנו ע"י הלקוחה (שם, כתובת ומס` טלפון ) לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.

3.      תנאי אספקה ודמי משלוח

3.1  משלוח באמצעות שליח לנמענת

-          הלקוחה תחויב בדמי משלוח של 35 ש"ח. אספקת המוצר תתבצע תוך 5 ימי עסקים מיום קבלת אישור בדבר ביצוע העסקה בדואר האלקטרוני של הלקוחה.

-          במידה וההזמנה הינה עבור ישוב מרוחק, היא תשלח בדואר ישראל והאתר אינו מחויב לעמוד בזמן אספקה של 5 ימי עסקים. 

 3.2 איסוף עצמי על ידי הלקוחה

ניתן לאסוף את המוצר תוך 2 ימי עסקים  מרחוב דרך השלום 7 ת"א מבית הדפוס ביג גרף בימי א'-ה' בשעות 8:00-17:00. טלפון: 03-6967066

4.      תנאים נוספים

 

4.1  האתר לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתפת לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתפת לרכוש מוצרים.

 

4.2  האתר לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפות המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

      4.3  בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות      

בלתי חוקית.

4.5  בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

4.6  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלת האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר ,רשאית בעלת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

 

4.7  במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או   

בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית בעלת האתר, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית .

 

5.      קניין רוחני

 מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות בעלת האתר בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.

 

 
6. מדיניות ביטולים וחזרות

6.1  במקרה של ביטול הזמנה בטרם הועברה להדפסה הלקוחה יקבל החזר מלא של 100% מהסכום ששולם -  ללא צורך לנמק את הביטול.

6.2  לאחר ביצוע ההדפסה לא ניתן לקבל החזר כספי . 

 

content_img content_img